Komunikacja

Łódź posiada połączenia nie tylko z większymi miastami w kraju, ale i zagranicą. Program budowy łódzkiego węzła komunikacyjnego łączącego autostrady A-1 i A-2 oraz drogi ekspresowej S-8 i S-14 wpływa na atrakcyjność województwa w oczach potencjalnych inwestorów. Dzięki realizacji tych planów Łódź stanie się centrum komunikacyjnym łączącym trasy biegnące z północy na południe (z Gdańska do Rzymu i Stambułu) i ze wschodu na zachód Europy (z Moskwy do Paryża, z Lizbony do St. Petersburga). Przez teren województwa łódzkiego przebiegają dwa najważniejsze korytarze transportowej sieci Trans European Networks (TEN) wynikające z europejskiej koncepcji integracji przestrzennej tj. korytarz II (Berlin-Warszawa-Moskwa) i VI (Skandynawia-Bałkany).

Obszary przyszłych autostrad już dziś cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców ze względu na dostępność terenów i przyszłe inwestycje. Rozwój komunikacji samochodowej spowodował powstanie w okolicach Łodzi największych targowisk w kraju (Tuszyn, Rzgów i Głuchów), a dzięki dużej kolejowej stacji kontenerowej Łódź może obsługiwać ponad 200 wagonów na dobę. Łódź posiada także dwa lotniska obsługujące zarówno połączenia krajowe jak i zagraniczne – lotnisko pasażerskie „Lublinek” oraz w trakcie budowy lotnisko towarowo-pasażerskie w Łasku. Dzięki tworzonej infrastrukturze region łódzki będzie ważnym centrum logistycznym dla środkowej i wschodniej Europy.

 

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane