Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
5 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Skierniewice znak: PNIK-I.4131.221.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwał Rady Gminy Skierniewice: 1) Nr XXVII/222/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice z dnia 14 stycznia 2021 r.; 2) Nr XXVII/223/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice z dnia 14 stycznia 2021r.,
4 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Poddębicach znak: PNIK-I.4131.228.2021 z dnia 4 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXV/309/21 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Targowej w Poddębicach
4 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Bielawy znak: PNIK-I.4131.224.2021 z dnia 4 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV/136/2021 Rady Gminy Bielawy z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bielawy
4 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Zgierz znak: PNIK-I.4131.226.2021 z dnia 4 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXI/350/21 Rady Gminy Zgierz z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zgierz na lata 2021-2025
3 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Dąbrowice znak: PNIK-I.4131.220.2021 z dnia 3 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/148/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Warcie znak: PNIK-I.4131.218.2021 z dnia 2 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXVII/186/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Warta oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
1 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Nowa Brzeźnica znak: PNIK-I.4131.216.2021 z dnia 1 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr 126/XXV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Brzeźnica w 2021
1 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Łasku znak: PNIK-I.4131.215.2021 z dnia 1 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/368/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową,
1 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Chąśno znak: PNIK-I.4131.213.2021 z dnia 1 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXV/156/2021 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – gmina Chąśno, fragment wsi: Goleńsko, Karnków
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane