Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
10 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Dłutów znak: PNIK-I.4131.242.2021 z dnia 10 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XIX/157/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych
10 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Dłutów znak: PNIK-I.4131.241.2021 z dnia 10 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/155/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
10 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Działoszynie znak: PNIK-I.4131.240.2021 z dnia 10 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/225/21 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn
9 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Zduńska Wola znak: PNIK-I.4131.237.2021 z dnia 9 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIX/236/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.
9 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miasta Zduńska Wola znak: PNIK-I.4131.239.2021 z dnia 9 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały XXXI/549/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola do roku 2020,
9 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Rokiciny znak: PNIK-I.4131.238.2021 z dnia 9 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXV/198/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rokiciny
8 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miasta Kutno znak: PNIK-I.4131.231.2021 z dnia 8 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXIV/320/21 Rady Miasta Kutno z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu miejskiego zlokalizowanego pod płytą główną Palcu Wolności w Kutnie
8 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miejska w Łodzi znak: PNIK-I.4131.235.2021 z dnia 8 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale e 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/1172/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic: Sanitariuszek. Łaskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta,
5 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Pajęcznie znak: PNIK-I.4131.232.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr 211/XXIII/21 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej działka nr 530/2 stanowiącej własność Gminy Pajęczno, położonej w Gajęcicach Starych wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku
5 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Ładzice znak: PNIK-I.4131.230.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/201/21 Rady Gminy Ładzice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ładzicach
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane