Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
22 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miasta Rawa Maz. znak: PNIK-I.4131.278.2021 z dnia 22 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVI/224/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka
22 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Wodzierady znak: PNIK-I.4131.279.2021 z dnia 22 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXV/210/2021 Rady Gminy Wodzierady z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kwiatkowicach, ul. Szkolna 17,
22 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Dłutów znak: PNIK-I.4131.283.2021 z dnia 22 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/158/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Domu Kultury w Dłutowie
19 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Sędziejowice znak: PNIK-I.4131.275.2021 z dnia 19 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXVII/217/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach przy ul. Powstańców 1863 roku nr 6 poprzez zmianę siedziby Publicznego Przedszkola w Sędziejowicach
18 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Moszczenica znak: PNIK-I.4131.272.2021 z dnia 18 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/322/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moszczenica na lata 2021 - 2025,
17 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Pabianice znak: PNIK-I.4131.271.2021 z dnia 17 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLII/287/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym, Dobroń,
16 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Sulmierzyce znak: PNIK-I.4131.262.2021 z dnia 16 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXI/216/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce
16 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Ujazd znak: PNIK-I.4131.261.2021 z dnia 16 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXI/216/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce
16 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Pabianice znak: PNIK-I.4131.266.2021 z dnia 16 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XLII/282/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
15 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy w Dobroniu znak: PNIK-I.4131.250.2021 z dnia 15 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV/189/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobroń na lata 2021 - 2024
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane