Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
20 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Łubnice, znak: PNIK-I.4131.759.2018 z 20 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIX/198/2018 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łubnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
20 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Czerniewice, znak: PNIK-I.4131.758.2018 z 20 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LVII/302/18 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Czerniewice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
20 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Moszczenica, znak: PNIK-I.4131.760.2018 z 20 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały LVII/483/2018 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenia
20 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Ozorków, znak: PNIK-I.4131.749.2018 z 20 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXI/539/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Ozorków.
19 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Witonia , znak: PNIK-I.4131.736.2018 z 19 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LI/202/2018 Rady Gminy Witonia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Witonia.
19 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Czarnocin, znak: PNIK-I.4131.752.2018 z 19 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr nr XLII/318/2018 Rady Gminy Czarnocin z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarnocin.
19 września 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Bełchatowie, znak: PNIK-I.4131.753.2018 z 19 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LI/470/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa -osiedla Budowlanych oraz części osiedla Czaplinieckiego.
19 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Chąśno, znak: PNIK-I.4131.755.2018 z 19 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XL/214/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 31 sierpnia 2018 r. Statutu Gminy Chąśno.
19 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Regnów , znak: PNIK-I.4131.754.2018 z 19 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXIII/194/2018 Rady Gminy Regnów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Regnów.
19 września 2018 Zawiadomienie Rady Gminy w Rogowie, znak: PNIK-I.4131.751.2018 z 19 września 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr 263/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogów.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane