Książka teleadresowa

Kryteria wyszukiwania:
  • Komórka: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Ilość: 120
Nowe wyszukiwanie
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Krzysztof Szczepański (+48) 42 664-17-12 Starszy Specjalista
Maria Szlawska (+48) 42 664 17 81 Inspektor
Paweł Świątek (+48) 42 664-17-66 Specjalista
Klaudia Świderska-Czekalska (+48) 42 664-16-21 Administrator Aplikacji
Aneta Tabara (+48) 42 664 17 81 Starszy Inspektor
Robert Tokarz +48) 42 664 17 37 Inspektor
Agnieszka Tusz (+48) 43 827 43 49 Starszy Specjalista
Paweł Wierzbiński (+48) 42 664 17 30 Starszy Specjalista
Ewa Witkowska (+48) 42 664 17 54 Starszy Inspektor
Łukasz Witkowski (+48) 46 834 15 79 Starszy Specjalista
Ewa Włodarczyk (+48) 44 647 28 44 Starszy Specjalista
Juliana Wojtysiak (+48) 42 664 17 53 Kierownik
Jacek Woźniak (+48) 42 664 17 81 Starszy Specjalista
Agata Wójcik-Chałubek (+48) 42 664 17 37 Specjalista
Małgorzata Wójcik-Powłoka (+48) 42 664-17-04 Dyrektor
Katarzyna Wójcik-Szewczyk (+48) 42 664 17 11 Starszy Specjalista
Kamil Zasadziński (+48) 42 664-17-48 Inspektor
Aneta Zbiciak (+48) 42 664 17 81 Starszy Specjalista
Renata Źródelska (+48) 664 17 51 Starszy Specjalista
Iwona Żeleśkiewicz (+48) 42 664 17 51 Starszy Inspektor
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane