Kontrole w urzędzie

Miesiąc:
Data1 lutego 2018
Podmiot kontrolowanyŁódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Temat

Sprawy pracownicze
Data kontroli:

 • 4, 5.12.2017
 • 2, 5.01.2018
 • 1.02.2018 r.
Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy
Dokumentacja

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się w Oddziale Kadr Biura Kadr, Płac i Budżetu

Czas udostępnienia: 3 lata od dnia udostępnienia • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane