Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data3 lutego 2020
Podmiot kontrolowanyUrząd Miasta Bełchatowa, jako właściciel Stadionu Miejskiego usytuowanego w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3.
Temat

Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na Stadionie Miejskim usytuowanym w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3 z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń.

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 211


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane