Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data18 lipca 2019
Podmiot kontrolowanyPowiat Brzeziński
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej w kwocie 498.131 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Remont drogi powiatowej Nr 5101E w miejscowości Dmosin w km 4+300-5+238”

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja

Wystąpienie Pokontrolne

Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 209A


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane