Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data25 września 2019
Podmiot kontrolowanyStarosta Radomszczański, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
Temat

Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, przez Starostę Radomszczańskiego , wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

Podmiot kontrolujący Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZapoznanie z dokumentacją dotyczącą niniejszej kontroli, możliwe jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ŁUW w Łodzi w godzinach pracy Urzędu (tel. 042 664-18-82)
Rodzaj kontroliZwykła


Data9 września 2019
Podmiot kontrolowanyZduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Temat

Realizacja zadania publicznego Ratownictwo i ochrona ludności pn. Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa łódzkiego w 2019 r.

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja Sprawozdanie z kontroli
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 216A


Data5 września 2019
Podmiot kontrolowanyGmina Cielądz
Temat

Prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., przekazanej gminom w 2018 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2016-03-31 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane