Zamówienia publiczne

Tytuł:Realizacja Dni Otwartych dla cudzoziemców w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach w ramach projektu „Łódzkie bliżej cudzoziemca” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FAMI
Numer sprawy:KPB-V.273.8.2020
Tryb:Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-19
Termin składania ofert:2020-06-26 godz. 10:00
Pliki:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane