Zamówienia publiczne

Tytuł:Remont pomieszczeń w Punkcie Obsługi Klienta w Skierniewicach niezbędnych do realizacji projektu pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca” nr 6/7-2017/OG-FAMI dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi .
Numer sprawy:KPB-V.273.11.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-05-28
Termin składania ofert:2020-06-15 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane