Zamówienia publiczne

Tytuł:Utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców w ramach projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. “Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Numer sprawy:KPB-V.273.14.2020
Tryb:Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-05-15
Pliki:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane