Zamówienia publiczne

Tytuł:Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu naboru i przeprowadzeniu stacjonarnych kursów języka polskiego dla dorosłych cudzoziemców w ramach projektu nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. ,,Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji
Numer sprawy:KPB-V.273.67.2019
Tryb:Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-12-31
Termin składania ofert:2020-01-17 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane