Zamówienia publiczne

Tytuł:Usługa zaprojektowania plakatów i ulotek, przetłumaczenia treści ulotek na język angielski i język ukraiński oraz dostawę wydrukowanych plakatów i ulotek w celu realizacji działań projektów współfinansowanych ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
Numer sprawy:KPB-V.273.22.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-12-11
Termin składania ofert:2019-12-19 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane