Zamówienia publiczne

Tytuł:Zakup i dostawa mebli w ramach projektów FAMI “Łódzkie bez barier dla cudzoziemców” oraz “Łódzkie bliżej cudzoziemca”.
Numer sprawy:KPB-V.273.36.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2019-10-22
Termin składania ofert:2019-10-30 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane