Zamówienia publiczne

Tytuł:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych na potrzeby organizacji szkoleń i konferencji organizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w ramach działania 5 projektu nr 5/8 2017/OG FAMI pn. „ Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”
Numer sprawy:KPB V.273.23.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2019-10-02
Termin składania ofert:2019-10-21 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane