Zamówienia publiczne

Tytuł:Realizacja Dni Otwartych dla cudzoziemców w ramach projektu „Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FAMI”
Numer sprawy:KPB-V.273.32.2019
Tryb:Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2019-09-09
Termin składania ofert:2019-09-17 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane