Praca w urzędzie

Poniżej przedstawiamy możliwości zatrudnienia, stażu lub praktyk w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi:

Oferty pracy składane poza ogłoszonymi naborami nie będą rozpatrywane i będą komisyjnie niszczone po upływie miesiąca od daty wpłynięcia do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Więcej o służbie cywilnej i wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Polsce:

 

Więcej o karierze w administracji publicznej:

Kontakt w sprawach rekrutacji rekrutacja@lodz.uw.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając LINK.
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane