Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 632-38-12, 42 633-01-03, 42 633-15-25, 42 630-91-47
fax: (+48) 42 632-41-70, 42 633-13-50, 42 633-15-25
e-mail: pkw-ldz@poczta.pkw.gov.pl
www: http://www.pkw.gov.pl
dyrektor: Grażyna Majerowska-Dudek

Komisarz wyborczy: Tomasz Szabelski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

budynek D, II piętro, pokój 247

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane