Wersja graficzna

Komunikaty urzędowe

21 stycznia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania, że 14.01.2019 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 4/19 o udzieleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, ul. Irysowa 2, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z drogą powiatową nr 2531E w Poddębicach od km 66+880,56 do km 67+211,72.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane