Wersja graficzna

Komunikaty urzędowe

14 stycznia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego -zawiadamia, że wniosek złożony 15 listopada 2018 r. przez PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (znak: BTE/POZ/04/2018/084/TE) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) 15 kV na odcinku PT Żurawia – PT Rylsk, polegającego na budowie stacji transformatorowych słupowych (STS), budowie linii kablowej SN-15 kV (sieć) i budowie linii napowietrznej SN-15 kV (sieć), przewidzianego do realizacji w województwie łódzkim wzdłuż linii kolejowej Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie od km 42,2 do km 51,4, na działkach z obrębu Zuski w gminie Cielądz, powiat rawski oraz na działkach z obrębów: Rylsk, Rylsk Duży i Annosław w gminie Regnów, powiat rawski, nie zostanie rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, z uwagi na konieczność ustalenia następców prawnych strony postępowania administracyjnego – właściciela działki objętej wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji. W związku z powyższym wskazuję nowy termin załatwienia sprawy – do 15 marca 2019 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane