Wersja graficzna

Komunikaty urzędowe

Miesiąc:
1 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Rejestru domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku Na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1507 ze zm.) ogłasza się „Rejestr domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2020 roku".
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane