Komunikaty urzędowe

12 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z 21 września 2020 r. (data wpływu: 30 września 2020 r.), zmieniony przy piśmie z 3 grudnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinków linii kolejowej nr: 550, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego od al. Włókniarzy do granicy terenu kolejowego w obszarze ul. Towarowej dla linii nr 550 oraz do terenu kolejowego z linią kolejową nr 15 i komorą TBM przy ul. Skarpowej dla linii 552 i nr 553, w M. Łódź, woj. łódzkie, nie zostanie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 4 Kpa w związku z art. 9o ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), z powodu konieczności zebrania i rozpatrzenia przez organ całego materiału dowodowego, w tym w związku ze złożonymi uwagami strony postępowania, dotyczącymi m.in. wpływu budowy linii kolejowej w tunelu na możliwość realizacji planowanych obiektów budowlanych na nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane