Komunikaty urzędowe

18 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu ś/c dn 63 PE”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 113/18, obr. 1 oraz 84, obr. 2, M. Ozorków, pow. zgierski, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane