Komunikaty urzędowe

17 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, wojskowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa systemu elektroenergetycznego w Leźnicy Wielkiej w zakresie robót dodatkowych i uzupełniających K- 6029 - Zakres II: oświetlenie bazy POL; oświetlenie terenu PSO; oświetlenie terenu przy strzelnicy garnizonowej; oświetlenie oczyszczalni ścieków (koszary, lotnisko); oświetlenie terenu rampy rozładunkowej przy bocznicy kolejowej MPS wraz z przełączeniem oświetlenia - obwodnicy bazy MPS w celu umożliwienia centralnego sterowania”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 205/23, obręb 0012, gmina Parzęczew, powiat zgierski, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane