Komunikaty urzędowe

17 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że w dniu 15 marca 2021 r., postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr 3/2021, podjęte zostało, na wniosek inwestora, zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, wojskowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa wnętrzowych stacji transformatorowych w ramach inwestycji Koluszki – Gałków Etap IV – od 4-1672 (4-O-2261) do Jedn. Wojskowa 2 4-1572”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 1010, obręb Gałków Mały, gmina Koluszki, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane