Komunikaty urzędowe

17 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że 16 marca 2021 r. została wydana decyzja Nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie stacji kolejowej Koluszki”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 105/21, obr. 0006, gm. Koluszki, pow. łódzki wschodni, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane