Komunikaty urzędowe

17 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź z 8 lutego 2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci nN 0,4kV - zwiększenie mocy w miejscowości Dąbrowa, gm. Wieluń, w zakresie rozbudowy linii kablowej nN 0,4 kV”, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid.: 756/5, obręb Dąbrowa, gmina Wieluń, powiat wieluński, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane