Komunikaty urzędowe

23 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256, ze zm.) zawiadamia, że wniosek złożony 31.08.2020 r., ostatecznie uzupełniony 21.12.2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu budowę zamierzenia budowlanego zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej 550 (oś 23) - Komora Śródmieście w km 1+052,80 - Etap I - Budowa Tunelu Kolejowego - Tunel Technologiczny - na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną - TBM (EPB)”, na terenie Miasta Łodzi w obrębach ewidencyjnych S-1, S-6, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, z uwagi na konieczność dokonania przez inwestora korekty dokumentacji oraz konieczność przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane