Komunikaty urzędowe

29 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyłącza kablowego SN 15kV, obejmująca budowę linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową, linii kablowych nN, stacji transformatorowej SN/nN, złącza kablowego SN, w miejscowości Zduńska Wola”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnym 88/27, 88/28, 88/37, obr. 2, Miasto Zduńska Wola oraz na działce 202/1, obr. 0008 Janiszewice, Gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane