Komunikaty urzędowe

29 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że w dniu 24 marca 2021 r. zostało wydane postanowienie Nr 4/2021 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 21/2008 z 23 grudnia 2008 r. (znak: IAI-7047/5713/1789-5/BJ/RR/08) o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – Brzeziny wraz z realizacją obwodnicy miasta Strykowa – odcinek Ozorków – Warszyce tj. od km 0+000 do km 10+582,64 wraz z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren niezbędny dla obiektów budowlanych”, utrzymanej w mocy Decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2009 r. (znak: BP-6mp-22-352/09).
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane