Komunikaty urzędowe

24 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Działając na podstawie art. 11f ust. 3-5 w związku z ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.), zawiadamia się, że 18 marca 2021 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję nr 93/2021 uchylającą załącznik nr 9 do decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 1204/2020 z 14 października 2020 r. i zatwierdzającą załącznik: Geotechniczne warunki posadowienia, równocześnie utrzymując w mocy w pozostałej części zaskarżone rozstrzygnięcie organu I instancji w sprawie wydania zezwolenia na na realizację inwestycji drogowej dla zarządcy drogi Prezydenta Miasta Bełchatowa - polegającej na: budowie drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, od kilometra 0+000,00 do kilometra 0+438,19 o długości 405 metrów oraz rozbudowie drogi powiatowej nr P1933E ul. Okrzei w Bełchatowie, o długości 106,56 metrów, lokalizacja inwestycji: miasto Bełchatów, obręb 13 i 10.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane