Komunikaty urzędowe

24 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wydaniu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji Nr 43/21 z 18.03.2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek, w ramach zadania określonego w art. 38, pkt. 4, lit. g ustawy: „Budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie 4 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Brzezin: dz. ewid. nr 176, obręb 0001 Adamów; dz. ewid. nr 177, obręb 0001 Adamów; dz. ewid. nr 1, obręb 0009 Gałkówek Kolonia; dz. ewid. nr 99, obręb 0015 Jordanów,; dz. ewid. nr 66, obręb 0017 Małczew - jedn. ewid. Brzeziny – gmina wiejska; dz. ewid. nr 1671, obręb 0006; dz. ewid. nr 1672, obręb 0006 - jedn. ewid. Brzeziny – gmina miejska. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane