Komunikaty urzędowe

23 lutego 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256, ze zm.) zawiadamia, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., złożony do Wojewody Łódzkiego 31.08.2020 r. (uzupełniony 7.12.2020 r. i 22.12.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej 550 (oś 23) – od km 1+129,51 do km 2+062,46 - pomiędzy komorą Polesie i komorą Śródmieście - ETAP I - Budowa tunelu kolejowego - tunel technologiczny - na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną - TBM (EPB)", na działkach położonych w obrębach ewidencyjnych P-9, S-1 oraz S-6 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 22.04.2021 r.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane