Komunikaty urzędowe

17 lutego 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że 12 lutego 2021 r. została wydana decyzja Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną Lublinek”, przewidzianego do realizacji na wydzielonych częściach działek o numerach ewidencyjnych 161/11 161/12 obręb P-37 w Łodzi, województwo łódzkie. Z ww. decyzją można zapoznać się w Oddziale Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pokój 338. Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia – tj. od dnia 17 lutego 2021 r.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane