Komunikaty urzędowe

17 lutego 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), a także art. 12 ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r., została wydana decyzja, znak: GN-I.7570.708.2019.KK w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 187/19 z dnia 19 września 2019 r., znak: IRII.7820.4.2019.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 483 Bogumiłowice – Strzelce Wielkie, od km 49+670 do km 54+632,70, prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Ostrołęka, gminie Sulmierzyce, powiecie pajęczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 284/1 o pow. 0,0124 ha.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane