Komunikaty urzędowe

13 stycznia 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się społeczeństwo, że 04.09.2020 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 176/20, udzielająca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowanym przez Zakład Linii Kolejowych w Łodzi z siedzibą przy ul. Tuwima 28 w Łodzi, pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę mostu kolejowego w km 2.618 linii nr 537 Żakowice Południowe R7 - Słotwiny, dz. ewid. nr 180, obr. 8, Miasto Koluszki, pow. łódzkie wschodni, woj. łódzkie – teren kolejowy zamknięty.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane