Komunikaty urzędowe

11 stycznia 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - W związku z odwołaniem radcy prawnego Marcina Redlickiego, działającego jako pełnomocnik osób: Stefan Skotnicki, Susan Zinn, Michele Bermane, Pierre Favrod Coune, Danielle Economou, Rene Kronstein, Line Andrey, Violante Baglioni, Andrea Baglioni, Paola Baglioni, Silvia Baglioni; od decyzji Starosty Kutnowskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 30 września 2020 r. nr GN.683.4.2016 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działki: nr 308/67, nr 308/71, położone w Łodzi, w obrębie S-2 - zawiadamiam, zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), że postanowieniem z dnia 7 stycznia 2021 r., wydanym na podstawie art. 134 k.p.a., Wojewoda Łódzki stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane