Komunikaty urzędowe

31 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z 26 czerwca 2020 r., (data wpływu: 29 czerwca 2020 r.), uzupełniony przy piśmie z 13 lipca 2020 r. (data wpływu: 15 lipca 2020 r.) i zmieniony przy piśmie z 27 lipca 2020 r. (data wpływu: 28 lipca 2020 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów”, stanowiącego część gazociągu Wronów – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane