Komunikaty urzędowe

30 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna od km 55+274,12 do km 56+272,13, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia projektu budowlanego w odpowiedzi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 138/20 z 17.07.2020 r. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 31.08.2020 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane