Komunikaty urzędowe

30 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że 27 lipca 2020 r. została wydana decyzja Nr 35/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla inwestycji pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)” w ramach projektu POIiŚ 5.1-14, przewidzianego do realizacji na terenie województwa łódzkiego, na następujących nieruchomościach lub ich częściach:
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane