Komunikaty urzędowe

29 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że 24 lipca 2020 r. została wydana decyzja Nr 34/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") 10277_L033_StrzelceKujaw_006 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 33 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie”, przewidzianego do realizacji, na dz. nr 62/7, obręb 28 Zaranna, gmina Strzelce, powiat kutnowski, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane