Komunikaty urzędowe

30 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że 25 czerwca 2020 r. została wydana decyzja Nr 27/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną Rusiec Łódzki”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid.: 929/9, 929/10, obręb 16 Rusiec, gmina Rusiec, powiat bełchatowski, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane