Komunikaty urzędowe

29 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Działając na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), zawiadamia się, że 23.06.2020 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję Nr 170/2020, którą utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.3.2020 z dnia 08.04.2020 r., znak: DAR-UA-V.6740.2.13.2019 346807/2019.RJ, udzielającej Prezydentowi Miasta Łodzi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: a) rozbudowie ul. Zgierskiej od połączenia z ul. Zachodnią do ul. Stefana po stronie wschodniej; b) rozbudowie ul. Zachodniej od ul. Krótkiej do posesji nr 6; realizowanej w ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Zgierskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Północnej.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane