Komunikaty urzędowe

29 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PERN S.A. z 4 czerwca 2020 r., uzupełniony przy piśmie z 9 czerwca 2020 r. oraz uzupełniony i zmieniony przy piśmie z 18 czerwca 2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji pn. „Budowa obiektów budowlanych Stacji Pomp Jeżów wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie Rurociągu produktowego Boronów – Trzebina”.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane