Komunikaty urzędowe

24 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 03.06.2020 r. (data wpływu: 03.06.2020 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dworca kolejowego Łowicz Główny, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 3031/46, obręb 9 Zielkówka, Miasto Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie. Jed
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane