Komunikaty urzędowe

24 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nastawni kontenerowej Biała Pajęczańska wraz z wolnostojącym masztem antenowym oraz infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid.: 1537/1 i 1537/2, obręb Biała, gmina Rząśnia, powiat pajęczański, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane