Komunikaty urzędowe

24 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz art. 61 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, złożony 09.06.2020 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu budowę odcinka linii kolejowej nr 550, 551, 552, 553 Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z komorą odgałęźną miedzy ulicami Włókniarzy, Kasprzaka i Drewnowską, etap I – komora technologiczna, zlokalizowanej na działkach o numerach ewid. 112/89, 112/91, 112/135, 112/33, 112/90, 112/88, 112/132, 110/55, położonych w obrębie B-45 w Łodzi.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane