Komunikaty urzędowe

24 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego Wojewoda Łódzki zawiadamia strony postępowania, że wniesiono odwołanie od wydanej 30.03.2020r. decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 69/20, udzielającej Zarządowi Województwa Łódzkiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 – przejście przez Tomaszów Mazowiecki, etap II w km od 50+091 do 51+749 i od 52+732 do 55+086.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane