Komunikaty urzędowe

13 maja 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że 10 maja została wydana decyzja Nr 17/2019 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Skierniewicach oraz budowa dworca tymczasowego”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 2/7, obr. nr 9, m. Skierniewice, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane