Komunikaty urzędowe

13 maja 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że 9 maja 2019 r. została wydana decyzja Nr 16/2019 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku dworca kolejowego w Gorzkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego”, przewidzianej do realizacji przy ul. Szkolnej w Gorzkowicach, na działkach o nr ewid.: 187/20 i 187/33, obręb 8 Gorzkowice, gmina Gorzkowice, powiat piotrkowski, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane